Bestuur

Het bestuur van ECHA Netwerk bestaat uit betrokken leden die gezamenlijk het functioneren van de vereniging bewaken en daarnaast een actieve rol spelen bij de verschillende activiteiten die de vereniging ontwikkelt.

  • Ragnild Zonneveld (voorzitter)
  • Simone Keijsers ( vice voorzitter)
  • Els Hegemans (penningmeester)
  • Martin Timmer (secretaris)
  • Lonneke van Drunen (PR)
  • Sharon Duijveman-Weterings (intervisie)
  • Winanda Maljaars (ledenadministratie)
Ragnild Zonneveld - Voorzitter ECHA Netwerk

Voorzitter

Ragnild Zonneveld heeft in 2016 de ECHA opleiding afgerond. Ze is werkzaam bij Cedin Zorg en Onderwijs als onderwijsadviseur. Haar specialisaties zijn hoogbegaafdheid en het jonge kind. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf voor vroegsignalering en begeleiding: Vroegwijs.

Ragnild heeft jarenlange bestuurlijke ervaring in diverse vrijwillige functies. Ze is bestuurslid van het ECHA netwerk sinds januari 2017 en vervult de rol van voorzitter sinds 2018. Haar aandachtsgebieden zijn externe contacten (o.a. met RCSW, CBO en ECHA Europe) en de toekomst van het netwerk.

Henny van Hal - Secretaris ECHA netwerk

Vicevoorzitter

Simone Keijsers heeft in 2018 de ECHA opleiding afgerond. Ze is werkzaam op de Universiteit Leiden als Trainer/Coach voor studenten en collega’s. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf in Training en Coaching. Tevens is ze medeoprichter van het Landelijk Netwerk Hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs.

Simone is lid van het ECHA bestuur sinds januari 2019, eerst als secretaris en later als vicevoorzitter.

Ragnild Zonneveld heeft in 2016 de ECHA opleiding afgerond. Ze is werkzaam bij Cedin Zorg en Onderwijs als onderwijsadviseur. Haar specialisaties zijn hoogbegaafdheid en het jonge kind. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf voor vroegsignalering en begeleiding: Vroegwijs.

Ragnild heeft jarenlange bestuurlijke ervaring in diverse vrijwillige functies. Ze is bestuurslid van het ECHA netwerk sinds januari 2017 en vervult de rol van voorzitter sinds 2018. Haar aandachtsgebieden zijn externe contacten (o.a. met RCSW, CBO en ECHA Europe) en de toekomst van het netwerk.

Simone Keijsers heeft in 2018 de ECHA opleiding afgerond. Ze is werkzaam op de Universiteit Leiden als Trainer/Coach voor studenten en collega’s. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf in Training en Coaching. Tevens is ze medeoprichter van het Landelijk Netwerk Hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs.

Simone is lid van het ECHA bestuur sinds januari 2019, eerst als secretaris en later als vicevoorzitter.

Els Hegemans Penningmeester ECHA netwerk

PR

Lonneke van Drunen heeft in 2019 de ECHA-opleiding afgerond, nadat zij eerder is opgeleid tot illustrator en docent kunst/kunstgeschiedenis aan Artez University of the Arts. Ruim 20 jaar werkt zij in het voortgezet onderwijs als docent kunst, interne ECHA-specialist en projectleider van het BPS-team waardoor Openbaar Lyceum Zeist is uitgegroeid tot Begaafdheidsprofielschool.

Naast het werk op school, begeleidt Lonneke begaafde jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om hun middelbareschooltijd succesvol te doorlopen. Door de verschillende rollen binnen en buiten de school, kom zij geregeld in contact met (basis)scholen, samenwerkingsverbanden, ouders en natuurlijk de begaafde jongeren zelf.

Binnen het bestuur neemt Lonneke de PR onder haar hoede.

Els Hegemans Penningmeester ECHA netwerk

Secretaris

Martin Timmer heeft zich, na zijn doctoraalstudie Duitse taal en Letteren / Taalonderwijskunde, gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde jongeren vanaf groep 8.

Martin heeft een eigen praktijk, Voorsprong in Talent, waar hij hoogbegaafde jongeren en hun ouders begeleid. Naast deze werkzaamheden bij Voorsprong in Talent is hij sinds 1998 werkzaam in het Middelbaar onderwijs, waar hij de laatste 10 jaar op een Middelbare school in Nijkerk als coördinator hoogbegaafdheid een hoogbegaafdheid traject heeft opgezet en uitgevoerd. Vanuit deze werkzaamheden is hij ook meerdere jaren actief geweest binnen de werkgroep van de BPS Academie, onderdeel van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen Nederland (BPS),

Vanaf 1 januari 2022 werkt Martin bij een Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in Gelderland, waar hij als specialist hoogbegaafdheid medeverantwoordelijk is voor de opzet en uitvoering van een tussenschoolse voorziening voor (hoog)begaafde jongeren. Ook organiseert hij als projectleider hoogbegaafdheid bijeenkomsten en intervisierondes bij de VO scholen die aan dit samenwerkingsverband verbonden zijn.

Martin is in 2019 in het ECHA bestuur begonnen als bestuurslid PR. Sinds mei 2022 is Martin secretaris.

Lonneke van Drunen heeft in 2019 de ECHA-opleiding afgerond, nadat zij eerder is opgeleid tot illustrator en docent kunst/kunstgeschiedenis aan Artez University of the Arts. Ruim 20 jaar werkt zij in het voortgezet onderwijs als docent kunst, interne ECHA-specialist en projectleider van het BPS-team waardoor Openbaar Lyceum Zeist is uitgegroeid tot Begaafdheidsprofielschool.

Naast het werk op school, begeleidt Lonneke begaafde jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om hun middelbareschooltijd succesvol te doorlopen. Door de verschillende rollen binnen en buiten de school, kom zij geregeld in contact met (basis)scholen, samenwerkingsverbanden, ouders en natuurlijk de begaafde jongeren zelf.

Binnen het bestuur neemt Lonneke de PR onder haar hoede.

Martin Timmer heeft zich, na zijn doctoraalstudie Duitse taal en Letteren / Taalonderwijskunde, gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde jongeren vanaf groep 8.

Martin heeft een eigen praktijk, Voorsprong in Talent, waar hij hoogbegaafde jongeren en hun ouders begeleid. Naast deze werkzaamheden bij Voorsprong in Talent is hij sinds 1998 werkzaam in het Middelbaar onderwijs, waar hij de laatste 10 jaar op een Middelbare school in Nijkerk als coördinator hoogbegaafdheid een hoogbegaafdheid traject heeft opgezet en uitgevoerd. Vanuit deze werkzaamheden is hij ook meerdere jaren actief geweest binnen de werkgroep van de BPS Academie, onderdeel van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen Nederland (BPS),

Vanaf 1 januari 2022 werkt Martin bij een Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in Gelderland, waar hij als specialist hoogbegaafdheid medeverantwoordelijk is voor de opzet en uitvoering van een tussenschoolse voorziening voor (hoog)begaafde jongeren. Ook organiseert hij als projectleider hoogbegaafdheid bijeenkomsten en intervisierondes bij de VO scholen die aan dit samenwerkingsverband verbonden zijn.

Martin is in 2019 in het ECHA bestuur begonnen als bestuurslid PR. Sinds mei 2022 is Martin secretaris.

Els Hegemans Penningmeester ECHA netwerk

Penningmeester

Els Hegemans heeft in 2005 de ECHA-opleiding afgerond en is al vanaf het prille begin bij het ECHA-netwerk betrokken.

Na 23 jaar PO/SBO, is zij in 2004 overgestapt naar het Samenwerkingsverband Rijnstreek, waar zij sinds 2006 lesgeeft aan 4 bovenschoolse plusklassen. Tevens is zij daar vraagbaak voor de diverse scholen op het gebied van beleid, individuele aanpak, etc. Zij heeft circa 10 jaar een eigen praktijk gehad, Slim Aangepakt. Nu doet ze af en toe nog een "klus" voor vrienden en bekenden. Els is lid van het ECHA-bestuur als penningmeester.

Els Hegemans Penningmeester ECHA netwerk

Intervisie

Sharon Duijveman-Weterings heeft in 2020 de ECHA-opleiding afgerond, nadat ze eerder de lerarenopleiding Nederlands deed en de master Special Educational Needs afrondde in de richting van gedrag.

Sharon begeleidt de (hoog)begaafde leerlingen op het Cals College in Nieuwegein die een intensieve ondersteuningsbehoefte hebben en richt zich daarnaast op het onderwijsaanbod voor deze doelgroep op school en in de regio. Binnen het ECHA-bestuur neemt zij taken op zich met betrekking tot de intervisiedagen.

Els Hegemans heeft in 2005 de ECHA-opleiding afgerond en is al vanaf het prille begin bij het ECHA-netwerk betrokken.

Na 23 jaar PO/SBO, is zij in 2004 overgestapt naar het Samenwerkingsverband Rijnstreek, waar zij sinds 2006 lesgeeft aan 4 bovenschoolse plusklassen. Tevens is zij daar vraagbaak voor de diverse scholen op het gebied van beleid, individuele aanpak, etc. Zij heeft circa 10 jaar een eigen praktijk gehad, Slim Aangepakt. Nu doet ze af en toe nog een "klus" voor vrienden en bekenden. Els is lid van het ECHA-bestuur als penningmeester.

Sharon Duijveman-Weterings heeft in 2020 de ECHA-opleiding afgerond, nadat ze eerder de lerarenopleiding Nederlands deed en de master Special Educational Needs afrondde in de richting van gedrag.

Sharon begeleidt de (hoog)begaafde leerlingen op het Cals College in Nieuwegein die een intensieve ondersteuningsbehoefte hebben en richt zich daarnaast op het onderwijsaanbod voor deze doelgroep op school en in de regio. Binnen het ECHA-bestuur neemt zij taken op zich met betrekking tot de intervisiedagen.

Els Hegemans Penningmeester ECHA netwerk

Ledenadministratie

Winanda Maljaars heeft in 2010 de ECHA-opleiding afgerond. Ze is nadat ze gestopt is als leerkracht PO, als ZZP’er werkzaam in opdracht van het Samenwerkingsverband als ambulant begeleider, leerkrachtbegeleiding en teamscholing voor hoogbegaafde leerlingen zowel in PO als VO. Daarnaast heeft ze de stichting IGGroei opgericht samen met een integratief kinder-, en jeugdtherapeute met ECHA-diploma en een orthopedagoog (WO) die gespecialiseerd is in hoogbegaafdheid. Deze stichting komt ten behoeve van kennisspreiding en begeleiding voor leerlingen die (dreigen) uit (te) vallen binnen het onderwijs.

In 2022 is Winanda afgestudeerd op de master Pedagogiek met als onderzoeksonderwerp het aanbod voor radicaalversnellers in de bovenbouw van het PO.

Neem contact op met ECHA netwerk

Email:

Nieuws

ECHA Netwerk Nederland 15 jaar

Wij bestaan 15 jaar! Van een groepje pioniers  is ECHA Netwerk Nederland uitgegroeid tot een netwerk van meer dan 300 leden. Allemaal begaafdh...

Reprise conferentie ECHA 2022

ECHA Netwerk Nederland was op 16 november 2022 aanwezig met een stand op de informatiemarkt van de ECHA 2022-reprise conferentie georganiseerd door...

ECHA Netwerk bij ECHA 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 18e ECHA conferentie plaats. We zijn bijzonder trots dat zoveel leden van ECHA Netwerk Nederland...

Meet-up met Israël

We zijn gestart! Op 17 mei was de eerste meet-up voor ECHA-leden en collega’s van de Gifted Centers van Israël, met meer dan 40 deelnemers. ...

COPYRIGHT © ECHA NETWERK | PRIVACY BELEID | SITEMAP