Bestuur

Het bestuur van ECHA Netwerk bestaat uit betrokken leden die gezamenlijk het functioneren van de vereniging bewaken en daarnaast een actieve rol spelen bij de verschillende activiteiten die de vereniging ontwikkelt.

  • Ragnild Zonneveld (voorzitter)
  • Simone Keijsers ( vice voorzitter)
  • Els Hegemans (penningmeester)
  • Martin Timmer (secretaris)
  • Lonneke van Drunen (PR)
  • Sharon Duijveman-Weterings (intervisie)
  • Winanda Maljaars (ledenadministratie)
Ragnild Zonneveld - Voorzitter ECHA Netwerk

Voorzitter

Ragnild Zonneveld heeft in 2016 de ECHA opleiding afgerond. Ze is werkzaam bij Cedin Zorg en Onderwijs als onderwijsadviseur. Haar specialisaties zijn hoogbegaafdheid en het jonge kind. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf voor vroegsignalering en begeleiding: Vroegwijs.

Ragnild heeft jarenlange bestuurlijke ervaring in diverse vrijwillige functies. Ze is bestuurslid van het ECHA netwerk sinds januari 2017 en vervult de rol van voorzitter sinds 2018. Haar aandachtsgebieden zijn externe contacten (o.a. met RCSW, CBO en ECHA Europe) en de toekomst van het netwerk.

Henny van Hal - Secretaris ECHA netwerk

Vicevoorzitter

Simone Keijsers heeft in 2018 de ECHA opleiding afgerond. Ze is werkzaam op de Universiteit Leiden als Trainer/Coach voor studenten en collega’s. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf in Training en Coaching. Tevens is ze medeoprichter van het Landelijk Netwerk Hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs.

Simone is lid van het ECHA bestuur sinds januari 2019, eerst als secretaris en later als vicevoorzitter.

Ragnild Zonneveld heeft in 2016 de ECHA opleiding afgerond. Ze is werkzaam bij Cedin Zorg en Onderwijs als onderwijsadviseur. Haar specialisaties zijn hoogbegaafdheid en het jonge kind. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf voor vroegsignalering en begeleiding: Vroegwijs.

Ragnild heeft jarenlange bestuurlijke ervaring in diverse vrijwillige functies. Ze is bestuurslid van het ECHA netwerk sinds januari 2017 en vervult de rol van voorzitter sinds 2018. Haar aandachtsgebieden zijn externe contacten (o.a. met RCSW, CBO en ECHA Europe) en de toekomst van het netwerk.

Simone Keijsers heeft in 2018 de ECHA opleiding afgerond. Ze is werkzaam op de Universiteit Leiden als Trainer/Coach voor studenten en collega’s. Daarnaast heeft ze een eigen bedrijf in Training en Coaching. Tevens is ze medeoprichter van het Landelijk Netwerk Hoogbegaafdheid in het Hoger Onderwijs.

Simone is lid van het ECHA bestuur sinds januari 2019, eerst als secretaris en later als vicevoorzitter.

Els Hegemans Penningmeester ECHA netwerk

PR

Lonneke van Drunen heeft in 2019 de ECHA-opleiding afgerond, nadat zij eerder is opgeleid tot illustrator en docent kunst/kunstgeschiedenis aan Artez University of the Arts. Ruim 20 jaar werkt zij in het voortgezet onderwijs als docent kunst, interne ECHA-specialist en projectleider van het BPS-team waardoor Openbaar Lyceum Zeist is uitgegroeid tot Begaafdheidsprofielschool.

Naast het werk op school, begeleidt Lonneke begaafde jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om hun middelbareschooltijd succesvol te doorlopen. Door de verschillende rollen binnen en buiten de school, kom zij geregeld in contact met (basis)scholen, samenwerkingsverbanden, ouders en natuurlijk de begaafde jongeren zelf.

Binnen het bestuur neemt Lonneke de PR onder haar hoede.

Els Hegemans Penningmeester ECHA netwerk

Secretaris

Martin Timmer heeft zich, na zijn doctoraalstudie Duitse taal en Letteren / Taalonderwijskunde, gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde jongeren vanaf groep 8.

Martin heeft een eigen praktijk, Voorsprong in Talent, waar hij hoogbegaafde jongeren en hun ouders begeleid. Naast deze werkzaamheden bij Voorsprong in Talent is hij sinds 1998 werkzaam in het Middelbaar onderwijs, waar hij de laatste 10 jaar op een Middelbare school in Nijkerk als coördinator hoogbegaafdheid een hoogbegaafdheid traject heeft opgezet en uitgevoerd. Vanuit deze werkzaamheden is hij ook meerdere jaren actief geweest binnen de werkgroep van de BPS Academie, onderdeel van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen Nederland (BPS),

Vanaf 1 januari 2022 werkt Martin bij een Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in Gelderland, waar hij als specialist hoogbegaafdheid medeverantwoordelijk is voor de opzet en uitvoering van een tussenschoolse voorziening voor (hoog)begaafde jongeren. Ook organiseert hij als projectleider hoogbegaafdheid bijeenkomsten en intervisierondes bij de VO scholen die aan dit samenwerkingsverband verbonden zijn.

Martin is in 2019 in het ECHA bestuur begonnen als bestuurslid PR. Sinds mei 2022 is Martin secretaris.

Lonneke van Drunen heeft in 2019 de ECHA-opleiding afgerond, nadat zij eerder is opgeleid tot illustrator en docent kunst/kunstgeschiedenis aan Artez University of the Arts. Ruim 20 jaar werkt zij in het voortgezet onderwijs als docent kunst, interne ECHA-specialist en projectleider van het BPS-team waardoor Openbaar Lyceum Zeist is uitgegroeid tot Begaafdheidsprofielschool.

Naast het werk op school, begeleidt Lonneke begaafde jongeren die extra ondersteuning nodig hebben om hun middelbareschooltijd succesvol te doorlopen. Door de verschillende rollen binnen en buiten de school, kom zij geregeld in contact met (basis)scholen, samenwerkingsverbanden, ouders en natuurlijk de begaafde jongeren zelf.

Binnen het bestuur neemt Lonneke de PR onder haar hoede.

Martin Timmer heeft zich, na zijn doctoraalstudie Duitse taal en Letteren / Taalonderwijskunde, gespecialiseerd in het begeleiden van hoogbegaafde jongeren vanaf groep 8.

Martin heeft een eigen praktijk, Voorsprong in Talent, waar hij hoogbegaafde jongeren en hun ouders begeleid. Naast deze werkzaamheden bij Voorsprong in Talent is hij sinds 1998 werkzaam in het Middelbaar onderwijs, waar hij de laatste 10 jaar op een Middelbare school in Nijkerk als coördinator hoogbegaafdheid een hoogbegaafdheid traject heeft opgezet en uitgevoerd. Vanuit deze werkzaamheden is hij ook meerdere jaren actief geweest binnen de werkgroep van de BPS Academie, onderdeel van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen Nederland (BPS),

Vanaf 1 januari 2022 werkt Martin bij een Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs in Gelderland, waar hij als specialist hoogbegaafdheid medeverantwoordelijk is voor de opzet en uitvoering van een tussenschoolse voorziening voor (hoog)begaafde jongeren. Ook organiseert hij als projectleider hoogbegaafdheid bijeenkomsten en intervisierondes bij de VO scholen die aan dit samenwerkingsverband verbonden zijn.

Martin is in 2019 in het ECHA bestuur begonnen als bestuurslid PR. Sinds mei 2022 is Martin secretaris.

Els Hegemans Penningmeester ECHA netwerk

Penningmeester

Els Hegemans heeft in 2005 de ECHA-opleiding afgerond en is al vanaf het prille begin bij het ECHA-netwerk betrokken.

Na 23 jaar PO/SBO, is zij in 2004 overgestapt naar het Samenwerkingsverband Rijnstreek, waar zij sinds 2006 lesgeeft aan 4 bovenschoolse plusklassen. Tevens is zij daar vraagbaak voor de diverse scholen op het gebied van beleid, individuele aanpak, etc. Zij heeft circa 10 jaar een eigen praktijk gehad, Slim Aangepakt. Nu doet ze af en toe nog een "klus" voor vrienden en bekenden. Els is lid van het ECHA-bestuur als penningmeester.

Els Hegemans Penningmeester ECHA netwerk

Intervisie

Sharon Duijveman-Weterings heeft in 2020 de ECHA-opleiding afgerond, nadat ze eerder de lerarenopleiding Nederlands deed en de master Special Educational Needs afrondde in de richting van gedrag.

Sharon begeleidt de (hoog)begaafde leerlingen op het Cals College in Nieuwegein die een intensieve ondersteuningsbehoefte hebben en richt zich daarnaast op het onderwijsaanbod voor deze doelgroep op school en in de regio. Binnen het ECHA-bestuur neemt zij taken op zich met betrekking tot de intervisiedagen.

Els Hegemans heeft in 2005 de ECHA-opleiding afgerond en is al vanaf het prille begin bij het ECHA-netwerk betrokken.

Na 23 jaar PO/SBO, is zij in 2004 overgestapt naar het Samenwerkingsverband Rijnstreek, waar zij sinds 2006 lesgeeft aan 4 bovenschoolse plusklassen. Tevens is zij daar vraagbaak voor de diverse scholen op het gebied van beleid, individuele aanpak, etc. Zij heeft circa 10 jaar een eigen praktijk gehad, Slim Aangepakt. Nu doet ze af en toe nog een "klus" voor vrienden en bekenden. Els is lid van het ECHA-bestuur als penningmeester.

Sharon Duijveman-Weterings heeft in 2020 de ECHA-opleiding afgerond, nadat ze eerder de lerarenopleiding Nederlands deed en de master Special Educational Needs afrondde in de richting van gedrag.

Sharon begeleidt de (hoog)begaafde leerlingen op het Cals College in Nieuwegein die een intensieve ondersteuningsbehoefte hebben en richt zich daarnaast op het onderwijsaanbod voor deze doelgroep op school en in de regio. Binnen het ECHA-bestuur neemt zij taken op zich met betrekking tot de intervisiedagen.

Ledenadministratie

Winanda Maljaars

Neem contact op met ECHA netwerk

Email:

Nieuws

ECHA Netwerk bij ECHA 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 18e ECHA conferentie plaats. We zijn bijzonder trots dat zoveel leden van ECHA Netwerk Nederland betrokken zijn bij deze conferentie als spreker, workshopleider, organisator en zeker ook als deelnemer. Wij zijn er natuurlijk bij met een informatiestand tijdens het Nederlandse programma op 1 en 2 september. 

Tijdens ECHA 2022 organiseert NTCN op donderdag 1 en vrijdag 2 september 2022 een speciaal Nederlandstalig programma voor professionals en belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen. In Nederland en Vlaanderen zijn de ontwikkelingen op het gebied van begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling volop in beweging. Veel mensen en organisaties zijn op dit inspirerende gebied actief en betrokken. Het besef van het belang van het stimuleren van talentontwikkeling, het koesteren van creativiteit en het creëren van kansen voor optimale ontwikkelingsgroei blijft groeien door de inspanningen van velen , zowel op lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau. Tijdens het Nederlandse Programma binnen de ECHA 2022 Conferentie laten we zien wat Nederland en Vlaanderen in huis hebben.

 

 

Meet-up met Israël

We zijn gestart! Op 17 mei was de eerste meet-up voor ECHA-leden en collega’s van de Gifted Centers van Israël, met meer dan 40 deelnemers.

Na een korte kennismaking en introductie, werd gediscussieerd in break-out rooms over gifted education in Nederland en Israël. Een mooi eerste stap in het leren van elkaar, kennis delen en aftasten op welke manieren we kunnen samenwerken om elkaar te versterken in ons vakgebied. De avond werd gehost door Ragnild Zonneveld (voorzitter ECHA netwerk) en Menachem Nadler (head of the Division for Gifted and Outstanding Students, ministry of education Israël).

Deze inspirerende avond krijgt zeker een vervolg!

Mensa Fonds Publieks award 2022

Super trots op ECHA-leden Rianne van de Ven en Sjoerd Dirk Meijer voor het behalen van de Mensa Fonds Publieks Award 2022 als initiatiefnemers van De Week van de Hoogbegaafdheid. Van harte gefeliciteerd!

ECHA Conferentie 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 18de ECHA-Conferentie in het World Forum te Den Haag plaats.


COPYRIGHT © ECHA NETWERK | PRIVACY BELEID | SITEMAP