ETSN - European Talent Support Network

Vereniging ECHA Netwerk Nederland maakt als European Talent Point deel uit van het European Talent Support Network (ETSN). We zijn daarmee ook vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling is het de missie van NTCN om bij te dragen aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland.

ETSN Talent Point Certificate ECHA NL
logo ETSN
logo NTCN

Vereniging ECHA Netwerk Nederland (Association of ECHA Specialists in Gifted Education) is part of the European Talent Support Network (ETSN). As such we are represented in the Resonance Board of the National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). As the Dutch Expertise Centre for Giftedness & Talent Development, it is NTCN’s mission to stimulate talents and creativity for children, adolescents, and adults in the Netherlands.

Voor de vereniging ECHA Netwerk Nederland betekent het onderdeel uitmaken van het ETSN het volgende:

  • Deelname aan bijeenkomsten van de NTCN Klankbordgroep: NTCN organiseert 1-2 x per jaar bijeenkomsten met de Klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van European Talent Points in Nederland en van landelijke verenigingen, stichtingen, netwerken en gespecialiseerde opleidingen en instanties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling. Als European Talent Point wordt de vereniging ECHA Netwerk Nederland uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
  • Deelname aan NTCN-activiteiten: Vanuit het NTCN worden diverse regionale en landelijke bijeenkomsten georganiseerd, waaronder netwerkbijeenkomsten en conferenties. De vereniging ECHA Netwerk Nederland kan op verschillende manieren bijdragen aan de invulling of organisatie van dergelijke activiteiten. Ook zijn er mogelijkheden om leden van de vereniging ECHA Netwerk Nederland gratis of tegen gereduceerd tarief deel te laten nemen, of bij activiteiten bijvoorbeeld een standplaats te bieden.
  • Ontvangst van ETSN-updates via de TalentWeb Newsletter: Via deze nieuwsbrief wordt de vereniging ECHA Netwerk Nederland automatisch op de hoogte gehouden van ontwikkelingen vanuit ETSN en van de deelnemende (Associated) European Talent Centres en Talent Points. Deze informatie wordt vervolgens via onze eigen communicatiekanalen verder verspreid.
  • Vermelding op de Map of the European Talent Support Network: Op de website van het ETSN is een kaart te vinden met alle (Associated) European Talent Centres en Talent Points. Vereniging ECHA Netwerk.

Neem contact op met ECHA netwerk

Email:

Nieuws

ECHA Conferentie 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 18de ECHA-Conferentie in het World Forum te Den Haag plaats.

Overlijden Franz Mönks

Gisteren bereikte ons netwerk het verdrietige bericht van het overlijden van Franz Mönks.

200e lid

Hoera, 200 leden!


COPYRIGHT © ECHA NETWERK | PRIVACY BELEID | SITEMAP