ETSN - European Talent Support Network

Vereniging ECHA Netwerk Nederland maakt als European Talent Point deel uit van het European Talent Support Network (ETSN). We zijn daarmee ook vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). Als Landelijk Expertisecentrum Begaafdheid & Talentontwikkeling is het de missie van NTCN om bij te dragen aan het stimuleren van talenten en creativiteit bij kinderen, jongeren en volwassenen in Nederland.

ETSN Talent Point Certificate ECHA NL
logo ETSN
logo NTCN

Vereniging ECHA Netwerk Nederland (Association of ECHA Specialists in Gifted Education) is part of the European Talent Support Network (ETSN). As such we are represented in the Resonance Board of the National Talent Centre of the Netherlands (NTCN). As the Dutch Expertise Centre for Giftedness & Talent Development, it is NTCN’s mission to stimulate talents and creativity for children, adolescents, and adults in the Netherlands.

Voor de vereniging ECHA Netwerk Nederland betekent het onderdeel uitmaken van het ETSN het volgende:

  • Deelname aan bijeenkomsten van de NTCN Klankbordgroep: NTCN organiseert 1-2 x per jaar bijeenkomsten met de Klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van European Talent Points in Nederland en van landelijke verenigingen, stichtingen, netwerken en gespecialiseerde opleidingen en instanties op het gebied van begaafdheid en talentontwikkeling. Als European Talent Point wordt de vereniging ECHA Netwerk Nederland uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
  • Deelname aan NTCN-activiteiten: Vanuit het NTCN worden diverse regionale en landelijke bijeenkomsten georganiseerd, waaronder netwerkbijeenkomsten en conferenties. De vereniging ECHA Netwerk Nederland kan op verschillende manieren bijdragen aan de invulling of organisatie van dergelijke activiteiten. Ook zijn er mogelijkheden om leden van de vereniging ECHA Netwerk Nederland gratis of tegen gereduceerd tarief deel te laten nemen, of bij activiteiten bijvoorbeeld een standplaats te bieden.
  • Ontvangst van ETSN-updates via de TalentWeb Newsletter: Via deze nieuwsbrief wordt de vereniging ECHA Netwerk Nederland automatisch op de hoogte gehouden van ontwikkelingen vanuit ETSN en van de deelnemende (Associated) European Talent Centres en Talent Points. Deze informatie wordt vervolgens via onze eigen communicatiekanalen verder verspreid.
  • Vermelding op de Map of the European Talent Support Network: Op de website van het ETSN is een kaart te vinden met alle (Associated) European Talent Centres en Talent Points. Vereniging ECHA Netwerk.

Neem contact op met ECHA netwerk

Email:

Nieuws

ECHA Netwerk bij ECHA 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 18e ECHA conferentie plaats. We zijn bijzonder trots dat zoveel leden van ECHA Netwerk Nederland betrokken zijn bij deze conferentie als spreker, workshopleider, organisator en zeker ook als deelnemer. Wij zijn er natuurlijk bij met een informatiestand tijdens het Nederlandse programma op 1 en 2 september. 

Tijdens ECHA 2022 organiseert NTCN op donderdag 1 en vrijdag 2 september 2022 een speciaal Nederlandstalig programma voor professionals en belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen. In Nederland en Vlaanderen zijn de ontwikkelingen op het gebied van begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling volop in beweging. Veel mensen en organisaties zijn op dit inspirerende gebied actief en betrokken. Het besef van het belang van het stimuleren van talentontwikkeling, het koesteren van creativiteit en het creëren van kansen voor optimale ontwikkelingsgroei blijft groeien door de inspanningen van velen , zowel op lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau. Tijdens het Nederlandse Programma binnen de ECHA 2022 Conferentie laten we zien wat Nederland en Vlaanderen in huis hebben.

 

 

Meet-up met Israël

We zijn gestart! Op 17 mei was de eerste meet-up voor ECHA-leden en collega’s van de Gifted Centers van Israël, met meer dan 40 deelnemers.

Na een korte kennismaking en introductie, werd gediscussieerd in break-out rooms over gifted education in Nederland en Israël. Een mooi eerste stap in het leren van elkaar, kennis delen en aftasten op welke manieren we kunnen samenwerken om elkaar te versterken in ons vakgebied. De avond werd gehost door Ragnild Zonneveld (voorzitter ECHA netwerk) en Menachem Nadler (head of the Division for Gifted and Outstanding Students, ministry of education Israël).

Deze inspirerende avond krijgt zeker een vervolg!

Mensa Fonds Publieks award 2022

Super trots op ECHA-leden Rianne van de Ven en Sjoerd Dirk Meijer voor het behalen van de Mensa Fonds Publieks Award 2022 als initiatiefnemers van De Week van de Hoogbegaafdheid. Van harte gefeliciteerd!

ECHA Conferentie 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 18de ECHA-Conferentie in het World Forum te Den Haag plaats.


COPYRIGHT © ECHA NETWERK | PRIVACY BELEID | SITEMAP