Ledenportaal

Vereniging ECHA Nederland verbindt en stimuleert ECHA-specialisten in Gifted Education in het uitwisselen en bundelen van hun expertise, in het versterken van elkaar, in het samen creëren van kansen, in het aanzetten tot vernieuwing en beweging en in het substantieel bijdragen aan het optimaliseren van het werkveld (hoog)begaafdheid.

Registreer je nu als lid!

Lid zijn van Vereniging ECHA Nederland kent vele voordelen. Zo blijf je in contact met mede-specialisten op het vlak van hoogbegaafdheid via een digitale werkgroep en kun je 2 x per jaar deelnemen aan intervisiebijeenkomsten. Als lid ben je bovendien zichtbaar op onze website en kun je hier je diensten en publicaties delen. Als lid van ECHA Nederland ben je ook automatisch lid van ECHA Europe.

Leden

Om in aanmerking te komen voor inschrijving als lid in het register van de Vereniging ECHA Nederland dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent in het bezit van een geldig ECHA diploma;
  • Je onderschrijft de ethische gedragscode van het NOBCO;
  • Er wordt uitgegaan van de professionele houding van de aangeslotenen. Cliënten gaan een individuele overeenkomst aan met een bij het netwerk geregistreerd lid. In geval van klachten wordt verwezen naar de klachtenprocedure zoals omschreven in het reglement van de Vereniging ECHA Nederland.

Aspirant-leden

Wanneer de ECHA-opleiding nog niet volledig is afgerond maar wel het theoretisch deel succesvol is afgesloten, dan is het mogelijk aspirant-lid te worden. Naast het afronden van het theoretische deel dient ook de inschrijving als ECHA-student actueel te zijn.

Leden betalen momenteel 130,- per jaar
Aspirant-leden betalen 100,-  per jaar

Na registratie ontvang je per mail nadere gegevens voor de verdere procedure naar (aspirant) lidmaatschap.

Regels Lidmaatschap

Bekijk de PDF voor de regels van het lidmaatschap.
Je dient bij het registreren akkoord te gaan met de 'regels lidmaatschap' en de gebruikersvoorwaarden door de PDF te lezen
en 'regels lidmaatschap' aan te vinken.

Neem contact op met ECHA netwerk

Email:

Nieuws

Voorstel om scoring options

Voorstel om scoring options (broadening the guidelines for use) van WISC V aan te passen (zoals destijds bij de WISC IV).

Intervisiedag 21 maart gaat niet door

Overlijden Franz Mönks

Gisteren bereikte ons netwerk het verdrietige bericht van het overlijden van Franz Mönks.

200e lid

Hoera, 200 leden!


COPYRIGHT © ECHA NETWERK | PRIVACY BELEID | SITEMAP