Ledenportaal

Vereniging ECHA Nederland verbindt en stimuleert ECHA-specialisten in Gifted Education in het uitwisselen en bundelen van hun expertise, in het versterken van elkaar, in het samen creëren van kansen, in het aanzetten tot vernieuwing en beweging en in het substantieel bijdragen aan het optimaliseren van het werkveld (hoog)begaafdheid.

Registreer je nu als lid!

Lid zijn van Vereniging ECHA Nederland kent vele voordelen. Zo blijf je in contact met mede-specialisten op het vlak van hoogbegaafdheid via een digitale werkgroep en kun je 2 x per jaar deelnemen aan intervisiebijeenkomsten. Als lid ben je bovendien zichtbaar op onze website en kun je hier je diensten en publicaties delen. Als lid van ECHA Nederland ben je ook automatisch lid van ECHA Europe.

Leden

Om in aanmerking te komen voor inschrijving als lid in het register van de Vereniging ECHA Nederland dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent in het bezit van een geldig ECHA diploma;
  • Je onderschrijft de ethische gedragscode van het NOBCO;
  • Er wordt uitgegaan van de professionele houding van de aangeslotenen. Cliënten gaan een individuele overeenkomst aan met een bij het netwerk geregistreerd lid. In geval van klachten wordt verwezen naar de klachtenprocedure zoals omschreven in het reglement van de Vereniging ECHA Nederland.

Aspirant-leden

Wanneer de ECHA-opleiding nog niet volledig is afgerond maar wel het theoretisch deel succesvol is afgesloten, dan is het mogelijk aspirant-lid te worden. Naast het afronden van het theoretische deel dient ook de inschrijving als ECHA-student actueel te zijn.

Leden betalen momenteel 110,- per jaar
Aspirant-leden betalen 80,- per jaar

Na registratie ontvang je per mail nadere gegevens voor de verdere procedure naar (aspirant) lidmaatschap.

Regels Lidmaatschap

Bekijk de PDF voor de regels van het lidmaatschap.
Je dient bij het registreren akkoord te gaan met de 'regels lidmaatschap' en de gebruikersvoorwaarden door de PDF te lezen
en 'regels lidmaatschap' aan te vinken.

Neem contact op met ECHA netwerk

Email:

Nieuws

ECHA Netwerk bij ECHA 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 18e ECHA conferentie plaats. We zijn bijzonder trots dat zoveel leden van ECHA Netwerk Nederland betrokken zijn bij deze conferentie als spreker, workshopleider, organisator en zeker ook als deelnemer. Wij zijn er natuurlijk bij met een informatiestand tijdens het Nederlandse programma op 1 en 2 september. 

Tijdens ECHA 2022 organiseert NTCN op donderdag 1 en vrijdag 2 september 2022 een speciaal Nederlandstalig programma voor professionals en belangstellenden uit Nederland en Vlaanderen. In Nederland en Vlaanderen zijn de ontwikkelingen op het gebied van begaafdheid, creativiteit en talentontwikkeling volop in beweging. Veel mensen en organisaties zijn op dit inspirerende gebied actief en betrokken. Het besef van het belang van het stimuleren van talentontwikkeling, het koesteren van creativiteit en het creëren van kansen voor optimale ontwikkelingsgroei blijft groeien door de inspanningen van velen , zowel op lokaal, regionaal als (inter)nationaal niveau. Tijdens het Nederlandse Programma binnen de ECHA 2022 Conferentie laten we zien wat Nederland en Vlaanderen in huis hebben.

 

 

Meet-up met Israël

We zijn gestart! Op 17 mei was de eerste meet-up voor ECHA-leden en collega’s van de Gifted Centers van Israël, met meer dan 40 deelnemers.

Na een korte kennismaking en introductie, werd gediscussieerd in break-out rooms over gifted education in Nederland en Israël. Een mooi eerste stap in het leren van elkaar, kennis delen en aftasten op welke manieren we kunnen samenwerken om elkaar te versterken in ons vakgebied. De avond werd gehost door Ragnild Zonneveld (voorzitter ECHA netwerk) en Menachem Nadler (head of the Division for Gifted and Outstanding Students, ministry of education Israël).

Deze inspirerende avond krijgt zeker een vervolg!

Mensa Fonds Publieks award 2022

Super trots op ECHA-leden Rianne van de Ven en Sjoerd Dirk Meijer voor het behalen van de Mensa Fonds Publieks Award 2022 als initiatiefnemers van De Week van de Hoogbegaafdheid. Van harte gefeliciteerd!

ECHA Conferentie 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 18de ECHA-Conferentie in het World Forum te Den Haag plaats.


COPYRIGHT © ECHA NETWERK | PRIVACY BELEID | SITEMAP