Algemene info

Handleiding

 • Artikel plaatsen en aanpassen

  Wanneer je aan de voorkant een artikel aan wil passen moet je eerst inloggen en daarna navigeren op de website naar desbetreffend artikel en op de knop 'bewerk' klikken.

  artikelen openen

    Hier kan je teksten aanpassen of nieuwe teksten toevoegen Toon je op een eerste pagina alleen een begin tekst en daarna op een vervolgpagina de rest van de tekst dan moet er een 'lees meer' in komen te staan. Zie button aan de onderkant van de pagina. 

  artikelen aanpassen

  Je kan ook aangeven op de pagina direct gepubliceerd moet worden of niet, of voor een specifieke tijd.

  artikelen metadata

  Ook metadata is belangrijk om in te vullen voor zoekmachine optimalisatie. Vooral 'Metabeschrijving' dat wordt getoond in het zoekvenster in Google.

   

  artikelen versie

  Als laatste het artikel aanpassen of eventueel via de knop 'versies' teruggaan naar een vorige versie.

 • Inloggen in de Admin

  Inloggen in de Administratie gedeelte van Joomla is beschikbaar voor Rianne en Els.

  inloggen

  Ga naar de link https://www.echanetwerk.nl/administrator/index.php?redactie
  e
  n login met jullie eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

  Hier kunnen jullie de leden in het gebruikersbeheer aan en uitzetten.

 • Artiken aanpassen in de administratie gedeelte van Joomla

  Om de artikelen in het ledenportaal 'statuten', 'jaarvergaderingen' en 'intervisie' aan te passen door de administrators Rianne en Els.

  Login in de administratie: Ga naar Inhoud > Artikelen of Nieuw artikel toevoegen (aan de linkerkant of boven in het menu).
  Als je in het artikelbeheer zit kan je zoeken op categorieen e.d. Bijv. de categorie 'Statuten'.

  artikel

  Je kan gewoon typen in het venster, een Lees meer erin zetten, een plaatje toevoegen, een link, een document. 
  Onder de tab Afbeeldingen en links, afbeeldingen voor de introtekst of voor het volledig artikel plaatsen.
  Onder de tab Publiceren kan je datum van de publicatie aanpassen.

 • Yootheme Page builder

  Navigeer naar de pagina die je wil aanpassen.
  Als er aan de onderkant een button is met 'BEWERK' en je klikt erop en zie een venster met een knop 'PAGE BUILDER' dan kan je de pagina hierin aanpassen. Klik op 'PAGE BUILDER'.

  builder openen

   

  Aan de linkerkant zijn er 'blokken' met 'Text', 'Headline' en 'Image'.
  Door met je muis over de layout te gaan, zie je welk onderdeel je moet hebben.
  Door hierop te klikken kan je deze aanpassen.

  builder bewerken

   

   

  Na de aanpassing met het pijltje terug naar 'BOUWER'.
  Vergeet vooral niet op de knop 'OPSLAAN' te klikken voordat je bovenin het venster sluit 'SLUITEN'. 

  Je bent terug in het venster met de knop 'PAGE BUILDER'. 
  Je hoeft dit niet op te slaan tenzij je bijv. de metabeschrijving in de tab 'METADATA' wil aanpassen.

 • Een email naar leden sturen

  Binnen Joomla administratie kan onder Gebruikers > Groepsmail een 'standaard' email naar alle leden gestuurd worden.
  Hier kan geen documenten of plaatjes ingezet worden.

  Binnen Kunena, het forum of wel prikbord kan NIET automatisch emails gestuurd worden naar leden.
  Leden moeten zich echt hiervoor abonneren.

  emails

   

   

 • Easy Profile & MyMemberAdministration

  Er zijn in Joomla 2 componenten om leden en de administratie van leden te beheren.

  Easy Profile zorgt voor de gegevens die in 'openbaar' getoond worden.
  De leden kunnen hun gegevens aanpassen wat in 'openbaar' getoond mag worden. 
  Er is een zoekfunctie en een Google plattegrond.

  MyMemberAdministration zorgt voor de inschrijving en aanmelding van nieuwe leden.
  In de administratie kunnen gegevens van leden en aspirante leden, betreffende hun contactgegevens, bank informatie, diploma's e.d. aangepast worden zowel door het bestuur, secretariaat en de leden zelf. Afhankelijk van de gegevens kunnen sommige gegevens alleen door het bestuur en secretariaat aangepast worden of alleen gelezen worden.

  Er is een koppeling tussen de twee componenten maar dat is ALLEEN voor de gebruikersnaam, wachtwoord en email.
  Alle andere gegevens zijn niet aan elkaar gekoppeld.
  En er is een onderscheid in gegevens die in openbaar getoond kunnen worden en in de administratie.

  Helaas kan je niet in MyMemberAdministration de leden uitzetten zodat ze niet aan de voorkant (in openbaar) getoond worden.
  De enige mogelijkheid om dit te doen, is door in te loggen in de Admin en bij het gebruikersbeheer, het lid 'uitschakelen'.

  Als leden op de website 'inloggen' krijgen ze hun eigen gegevens te zien die zij kunnen aanpassen

  inloggen easy

  Dit zijn de gegevens die openbaar zijn.
  Als iemand zich registreer als nieuw lid of aspirant lid, dan is helaas de enige mogelijkheid om hun openbare profiel 'even' uit te zetten, todat ze goedgekeurd zijn in het administratie gedeelte van Joomla.
  Zie gebruikersbeheer.

  Als leden, als ze ingelogd zijn, naar het ledenportaal gaan en in het menu naar 'leden > mijn lidmaatschap' kunnen ze daar de gegevens die te maken hebben met het lidmaatschap zoals contact informatie voor het bestuur, andere adres voor de factuur e.d. aanpassen.

  Mijn lidmaatschap 3

  Het bestuur en secretariaat kan alle leden zien onder 'Ledenportaal > Leden beheer > Overzicht'.
  Jullie kunnen gegevens van een lid aanpassen e.d.

  De zoekfunctie
  De knop 'Herstel' is om het zoeken 'te herstellen'. Dus als jullie zoeveld en zoekwaarde aangezet hebben, door op 'Herstel' te klikken, zie je weer alle leden.

  zoeken

  En onder 'Ledenportaal > Leden beheer > Nieuwe Aanmeldingen' de nieuwe leden goedkeuren.
  Vergeet dan niet in het gebruikersbeheer de gebruiker 'in te schakelen' zodat hun openbare profiel te zien is.

 • Gebruikersbeheer

  Klik op gebruikers om een gebruiker uit te zetten.
  Er kan hier NIETS veranderd of aangepast worden voor de gebruikers. Geen namen, adressen of lidmaatschap!
  Jullie kunnen alleen de vinkjes gebruiken.

  Als er een naam nog verkeerd staat, geef het dan aan ons door dan passen wij het aan in de database.
  Dit moet aan de voorkant gedaan worden door de gebruiker in zijn profiel of in de myadmin anders gaat het fout met de koppeling in de database.
  In principe moeten nu alle naam goed staan en komen nieuwe leden die zich aanmelden op de juiste manier erin te staan.

  Dit is alleen om iemand NIET te tonen bij de 'ECHA-specialist zoeken'.

  gebruikers wijzigen

  In de gebruikerslijst staan alle gebruikers.

  gebruikerslijst 

  Gebruik de zoekfunctie om een specifieke gebruiker te zoeken.

  gebruikers zoeken met filter

  Je kunt gebruikers uitschakelen zodat ze niet kunnen inloggen.
  Maar ook zodat hun profiel niet in openbaar getoond kan worden.

  Je kan activeren NIET uitzetten.
  Als iemand lid wil worden en zich aanmeld, krijgt het lid een email waarna ze op de link moeten klikken om het te activeren.
  Als ze dat nog niet gedaan hebben, dan komen ze inderdaad niet in hun profiel.
  Wel kan een administrator een lid activeren hier in het gebruikersbeheer echter niet deactiveren.

  gebruikers blokkeren

 • Forum - Prikbord

  Het Forum - Prikbord is gemaakt met het component Kunena
  Om hier bijv. een categorie toe te voegen moet je ingelogd zijn in de admin. van Joomla.

  Ga dan naar 'Componenten > Kunena'.
  Je komt dan in het dashboard van Kunena.
  Ga naar Categorieen.

  Kunena Dashboard

   

  Het beste is om een categorie te openen en deze dan als een kopie te bewaren (Opslaan als kopie), dan heb je alle instellingen goed en hoef je alleen de Naam, Alias en beschrijving aan te passen.

  Kunena Categorieen

 • Youtube video responsive insluiten

  video embedden

   

   Als je een Youtube video in een artikel wilt plaatsen, gebruik dan deze link om de youtube link aan te passen naar een responsive script. Plak het script in het code venster.

   

 • Mailchimp

  Informatie over Nieuwsbrief Mailchimp kan hierin gezet worden (hoe een campagne opzetten, template aanpassen e.d.).

  Het beste is om nieuwe leden (zie ID nummer laatste leden) handmatig in Mailchimp te zetten.
  Het exporteren en importeren van een csv bestand is mogelijk maar doordat de Leden administratie in Joomla andere velden gebruikt dan de velden in Mailchimp is dat meer werk dan even een paar namen intypen in Mailchimp.

   

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

De aandacht voor hoogbegaafdheid groeit de laatste jaren sterk. Zo is er in het onderwijs een duidelijke trend om cognitief talent te ontwikkelen, maar ook daarbuiten. Om de ontwikkeling en een goede ondersteuning van talenten in het onderwijs en daarbuiten te waarborgen, werkt ECHA-netwerk samen met diverse (inter)nationale partners: Radboud Universiteit Nijmegen ECHA Europe CBO SLO / Talentstimuleren IHBV Novilo

Lees verder

Privacy beleid

Privacy Beleid

ECHA netwerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 ingaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ECHA netwerk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, wanneer u het formulier op de website invult:

 • Naam
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ECHA netwerk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ECHA netwerk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen. Indien wij een zakelijke overeenkomst met u hebben dan bewaren wij deze gegevens tot de overeenkomst wordt geannuleerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

ECHA netwerk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ECHA netwerk en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ECHA netwerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via .

Wijziging Privacy Beleid

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy Beleid van ECHA netwerk, dan kunt u deze richten aan ECHA netwerk per email. ECHA netwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Wij adviseert u regelmatig dit Privacy Beleid te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Zoek een specialist

Echa afbeeldingen mensen

Zoek hier zelf een ECHA-specialist

ECHA-specialisten

ECHA-leden hebben de internationaal erkende opleiding van de European Council for High Ability (ECHA) afgerond. Onze aspirant-leden zijn hiervoor nog in opleiding.

De expertises waarover ECHA-specialisten beschikken zijn zeer divers. In het ledenregister zie je snel over welke expertise onze leden beschikken, waar zij werkzaam zijn en wat hun aanbod is.

ECHA-opleiding

De opleiding tot ECHA-specialist voor mensen die werkzaam (willen) zijn in het onderwijs of de zorg van (hoog)begaafde kinderen, jongeren en volwassenen en/of de begeleiding van ouders en leraren van (hoog)begaafde kinderen en jongeren wordt in Nederland verzorgd door de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Zoek een specialist

De specialist

Lees verder

Cookie beleid

ECHA netwerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacy beleid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ECHA netwerk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.

 • er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd waardoor IP adressen anoniem zijn;
 • 'gegevens delen' is uitgezet;
 • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Meer artikelen...

Lid worden?

Lees meer over hoe je je als specialist kunt inschrijven en registreren bij de Vereniging ECHA Nederland

Neem contact op met ECHA netwerk

Email:

Nieuws

ECHA Conferentie 2022

Van 31 augustus t/m 3 september 2022 vindt de 18de ECHA-Conferentie in het World Forum te Den Haag plaats.

Overlijden Franz Mönks

Gisteren bereikte ons netwerk het verdrietige bericht van het overlijden van Franz Mönks.

200e lid

Hoera, 200 leden!


COPYRIGHT © ECHA NETWERK | PRIVACY BELEID | SITEMAP