Welkom,
Welkom

Welkom op de website van Vereniging ECHA Nederland, de Nederlandse vereniging van 'ECHA Specialists in Gifted Education'. Als geregistreerd lid van de vereniging kunt u met uw account op deze website inloggen. Hiermee kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van de website, waaronder het beheren van uw eigen profielgegevens en het plaatsen van eventuele publicaties waaraan u heeft bijgedragen.

Inloggen
Registreren als specialist

Een lid van de Vereniging ECHA Nederland kan 2 x per jaar deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en blijft in contact met mede-specialisten via een digitale werkgroep. Leden zijn zichtbaar op de website en kunnen hier hun diensten, website en publicaties in beeld brengen.

Registratievoorwaarden

Het register staat open voor diegenen die in het bezit zijn van het ECHA-diploma (lid) of studerend hiervoor nadat met goed gevolg het theorie-examen is afgerond (aspirant-lid). De registratie geldt voor een periode van vijf jaar. Daarna dient men zich opnieuw te laten registreren en te voldoen aan de dan geldende criteria. (aspirant)leden verplichten zich tenminste 1x per jaar deel te nemen aan intervisie.

Leden

Om in aanmerking te komen voor inschrijving als lid in het register van de Vereniging ECHA Nederland dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

Leden betalen momenteel 130,- per jaar, aspirant-leden 100,-. Er wordt uitgegaan van de professionele houding van de aangeslotenen. Cliënten gaan een individuele overeenkomst aan met een bij het netwerk geregistreerd lid. In geval van klachten wordt verwezen naar de klachtenprocedure zoals omschreven in het reglement van de Vereniging ECHA Nederland.

Aspirant-leden

Wanneer de ECHA-opleiding nog niet volledig is afgerond maar wel het theoretisch deel succesvol is afgesloten, dan is het mogelijk al aspirant-lid te worden. Naast het succesvol afronden van het theoretische deel dient ook de inschrijving als ECHA-student actueel te zijn. De naam van een aspirant-lid wordt als zodanig in het ledenregister op de website vermeld. Aspirant-leden krijgen nog géén doorverwijzingen vanuit het Centrum van Begaafdheids Onderzoek, maar kunnen wel deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten.

Procedure inschrijving

Ter informatie tref je hier de te doorlopen procedure aan.

  1. Je meld je aan (of hebt je al aangemeld) via de website www.ECHAvereniging.nl als nieuw lid. Vervolgens ontvang je een mail waarin gevraagd wordt om een kopie diploma of datum/certificaat theoretische inleiding aan het secretariaat toe te sturen / te mailen. 
  2. Na ontvangst van je diploma of datum/certificaat theorie ontvang je een bericht dat je binnenkort een factuur per mail ontvangt. Na betaling van deze factuur wordt je lidmaatschap definitief.
  3. Dan wordt je door de secretaris in de website van de Vereniging geactiveerd en voor alle bezoekers van de website zichtbaar in het ledenregister. Ook kun je gebruik maken van alle mogelijkheden van de website waaronder het beheren van je profielgegevens of het toevoegen van je website aan de links.
  4. Daarnaast ontvang je als lid een uitnodiging voor de besloten ECHA-werkgroep via de website: www.talentstimuleren.nl. De communicatie van de Vereniging en haar leden verloopt namelijk via deze digitale werkgroep. Als je een uitgebreid profiel aanmaakt op de website dan ontvang je alle informatie en updates van de ECHA-werkgroep, te vinden onder ECHA Vereniging.

Wij ontmoeten je graag op onze studie- en intervisiebijeenkomsten!

Registratie starten

Onze professionals

Al onze leden zijn aangesloten bij de Europese ECHA vereniging